SOUTĚŽ PRO STUDENTY TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

Postav model a zatěžuj ho až do zhroucení! Hala roku Akademik

Soutěž Hala roku Akademik je mezinárodní soutěž určená studentům technických vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu.
Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Soutěž Hala roku Akademik je mezinárodní soutěž určená studentům technických vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Gratulujeme vítězným týmům!

1. místo: A je to!
2. místo: Syngonium
3. místo: Ostravaci

Podívejte se na kompletní výsledkovou listinu.

Aktuality

Informace o důležitých termínech a programu soutěžního dne

Pravidla & FAQ

Pravidla a další upřesnění pravidel na základě vašich dotazů

Ceny

Ceny připravujeme…

1. cena 50.000 Kč
2. cena 30.000 Kč
3. cena 15.000 Kč
… a další