SOUTĚŽ PRO STUDENTY TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

Postav model a zatěžuj ho až do zhroucení! Hala roku Akademik

Soutěž Hala roku Akademik je mezinárodní soutěž určená studentům technických vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Sestavte 2 – 3členný soutěžní tým a registrujte se do soutěže Hala roku Akademik 2023!  Registrace je otevřená do 31. 3. 2023 do 12:00.

Aktuality

Informace o důležitých termínech a programu soutěžního dne

Pravidla & FAQ

Pravidla a další upřesnění pravidel na základě vašich dotazů

Ceny

1. cena 50.000 Kč
2. cena 25.000 Kč
3. cena 12.000 Kč
… a další