Pravidla

Soutěž Hala roku Akademik je určena pro studenty oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu.

 

Úkolem soutěžících je navrhnout a zhotovit model konstrukce představující výsek typického pole výrobní haly. Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky.

 

Model konstrukce musí „zastřešovat“ chráněný prostor o délce 1500 mm a výšce 200 mm (viz schéma). Chráněný prostor nesmí být za žádných okolností narušen žádnou částí modelu, a to ani v průběhu zatěžování. Ostatní prostor není chráněným prostorem a může být libovolně využit.

 

 

Pravidla ke stažení zde.

 

Obrázky k pravidlům zde.

 

 

 

F.A.Q.

Doplnění pravidel

- F.A.Q. k 8. 3. 2022

zde ke stažení

 

Doplnění pravidel

- F.A.Q. k 6. 4. 2022

zde ke stažení