Přihláška

Pro účast v soutěži je nutné se zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře. Formulář je k dispozici na odkazu níže.

 

Počet soutěžních týmů v soutěži je limitován na 80.

 

Registraci je nutné provést nejpozději do 4. dubna 2019.

 

Registrace je podmíněna uhrazením registračního poplatku ve výši 300 Kč za tým. Tento poplatek za celý tým hradí jeden účastník týmu - přihlašovatel.  Organizátor potvrdí přihlašovateli emailem, zda je jeho registrace platná (například z důvodu překročení kapacity počtu soutěžních týmů) a pokud ano, zašle mu emailem data potřebná pro platbu. Poplatek vyjadřuje závazný zájem o účast v soutěži a je vratný – bude vrácen zpět v den konání soutěže na místě soutěže. V případě neúčasti v soutěži se poplatek nevrací.

Týmy z univerzit se sídlem mimo ČR registrační poplatek nehradí.

 

 

 

 

 

Registrace byla ukončena.