310 let jsme pevným základem ČVUT

Soutěž Hala roku Akademik

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i v zahraničí a probíhá pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc.,

a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb.

 

Soutěž se koná ve čtvrtek 20. dubna 2017, přejímka modelů bude probíhat od 9.00 hod. do 11.00 hodin. Soutěž se koná

na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

 

MAPA

 

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. března 2017.

 

 

Historie

Soutěž vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně, má za sebou necelou desítku ročníků. V novém pojetí, jež startuje v letošním roce, je koncipována jako každoroční.

 

V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohou hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhají v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou. V soutěži lze získat atraktivní ceny.  Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.