Soutěž Hala roku Akademik

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb.

 

Soutěž se koná 20. dubna 2022, přejímka modelů bude probíhat od 8.30 hod do 10.30 hodin.

 

MAPA

 

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022.

 

 

Historie

Soutěž vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně, má za sebou necelou desítku ročníků. Poté byla z důvodu obtížné situace na stavebním trhu utlumena. Obnovena byla v roce 2017 za velkého zájmu studentů i partnerů ze strany firem. Je koncipována jako každoroční.

 

V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohou hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhají v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou. V soutěži lze získat atraktivní ceny.  Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

V letech 2020 a 2021 byla soutěž Hala roku zrušena z důvodu probíhající pandemie COVID-19.

 

 

Předchozí ročníky

2019

 

V tomto roce byla soutěž poprvé vypsána jako mezinárodní, kromě týmů z českých a slovenských univerzit poprvé přijel i polský tým z Wroclaw University of Science and Technology. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a zhotovit model zastřešení skládky soli s dopravníkem.  Model musel být postaven výhradně z bambusu. Mezi 47 týmy z celkem 8 univerzit zvítězil tým ČOBEKA ve složení Petr Calta (Fakulta strojní ČVUT) a Miroslav Čáp (Fakulta stavební ČVUT). Jejich model vážil 323 gramů a zhroutil se při zatížení 29,87 kilogramu, dosažená efektivita byla 92,39. Umístění dalších týmů naleznete zde.

 

Reportáž ze soutěže Hala roku Akademik 2019:

 

 

2018

 

Úkolem v tomto ročníku bylo postavit a poté zatěžovat model jeřábu. V konkurenci 52 týmů zvítězil tým KELTI z Fakulty stavební ČVUT ve složení Václav Kloida, František Randl, Jan Hora. Jejich model byl vyroben z bukové dýhy, vážil 266,8 gramu a zhroutil se při zatížení 26,492 Kg. Jak se umístily další týmy se dozvíte zde. Výsledky jsou seřazeny podle efektivity.

 

 

2017

 

Úkolem studentů bylo doma podle vlastních představ vytvořit z určených materiálů model velkorozponové stavební konstrukce a tento model podrobit náročné zatěžovací zkoušce. Kritériem pro vítězství byla efektivita modelu, tzn. poměr mezi únosností a vlastní tíhou modelu. Model vítězného týmu, studentů Heleny Cuřínové z Fakulty architektury ČVUT a Jana Mládka z Fakulty stavební ČVUT, vážil pouze 139 gramů, unesl přitom zatížení 42,454 kilogramu. Soutěže se zúčastnilo 40 týmů, výsledky najdete zde.