Ceny

Cena partnera soutěže

– Divoká karta

Speciální cena

V soutěži jsou pro studenty připraveny atraktivní ceny.

 

Cenu získá prvních pět týmů, jejichž model úspěšně vyhoví zatěžovací zkoušce a všem pravidlům soutěže. Výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

 

1. Cena – 50 000 Kč

2. Cena – 25 000 Kč

3. Cena – 12 000 Kč

4. Cena – 6 000 Kč

5. Cena – 3 000 Kč

 

Generálním partnerem soutěže je HOCHTIEF CZ.

Speciální cena společnosti LLENTAB

 

Týmy, které se umístí na 1. – 5. místě, budou navíc zařazeny do losování o speciální cenu – pětidenní stáž ve Švédsku v závodě společnosti LLENTAB, která je dodavatelem ocelových hal s vlastní projekcí, výrobou i montáží. Losování se uskuteční bezprostředně po vyhlášení prvních pěti oceněných týmů.

 

 

 

 

Počet cen není specifikován. Podoba cen a jejich hodnota je dána rozhodnutím partnera soutěže a není předem specifikována. Partner souže cenu uděluje na základě vlastního rozhodnutí.

 

Partnerem soutěže jsou významné podnikatelské subjekty v oblasti stavebnictví.