Ceny

Generálním partnerem soutěže je HOCHTIEF CZ.

V soutěži jsou pro studenty připraveny atraktivní ceny.

 

Cenu získá prvních pět týmů, jejichž model úspěšně vyhoví zatěžovací zkoušce a všem pravidlům soutěže. Výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

 

Ceny

1. Cena – 50 000 Kč

2. Cena – 25 000 Kč

3. Cena – 12 000 Kč

4. Cena – 6 000 Kč

5. Cena – 3 000 Kč

 

Speciální cena společnosti LLENTAB:

Cesta do Švédska pro celý tým

 

 

Cena partnera soutěže

Počet cen není specifikován. Podoba cen a jejich hodnota je dána rozhodnutím partnera soutěže a není předem specifikována. Partner souže cenu uděluje na základě vlastního rozhodnutí.

 

Partnerem soutěže jsou významné podnikatelské subjekty v oblasti stavebnictví.